OPEN CLASS 2019-2020

PRESENTACIÓ  / Presentation

¡¡ BENVINGUTS ALS CURSOS  2019-2020 ¡¡
¡¡ Welcome to my 2019-2020 Courses ¡¡


Good luck to my colleagues and students at Senior School ¡¡ Geomorphology in Southwest Greenland

Aquest és l'espai dedicat al seguiment  de les meves matèries acadèmiques. Està obert a tots els alumnes i al públic que vulgui participar o consultar quelcom. Podreu trobar informació complementaria de les diferents assignatures i resoldre dubtes. També és un espai d'opinió i debat social. El nostre país, Catalunya, avança cap a importants canvis socials i polítics, en el quals tothom es veurà implicat. Per tant, el coneixement que tinguem dels processos que viuen i han viscut les diferents societats a diversos llocs del món i en diversos moments de la història, ens ajudarà a participar en la construcció d'una societat més digne, justa, i tolerant. No s'acceptaran comentaris amb insults, expresions ofensives o racistes sobre personas o grups. Els missatges i les persones que els originin seran donades de baixa d'aquest blog.
Astronomy lessons in southern Algeria
 
Google translation (with basic corrections)

This is a space to track my academics courses (spanish and catalan language). Is open to all students and people, who may find additional information on the different subjects and answer questions. It is also a place for social, economic and political discussion. Our country, Catalonia, moves toward major social and political changes, in which everyone will be involved. Therefore, knowledge of the processes that we live, and have lived in different societies in different parts of the world, at different times in history, will help us to participate in building a more just, and tolerant society. No feedback abusive, racist or offensive expressions on people or groups. All posts that violate these rules will be deleted

CIÈNCIES SOCIALS / CURS 2019-2020
Professor: Tòfol Tobal

MATÈRIES
REFERÈNCIES, MATERIAL DE SUPORT, BIBLIOGRAFIA  RECOMANADA...

 • ACCÉS CFGM: Geografia i Història. 1er ESO. Ed. Castellnou. 2010+
 • ACCÉS CFGS: Dossier Geografia social i econòmica. Ed. DE/GC
 • ACCÉS CFGS: Geografia. 2on Batxillerat. Ed. EDEBÉ. 2010+ Suport TIC's
 • ACCÉS CFGS: Ciències de la Terra i del Medi Ambient. M.Estrada et al. Castellnou 2009+)
 • ACCÉS CFGS: Psicologia i Sociologia. Dossier TM 2014 (fotocòpies)
 • ACCÉS CFGS: Psicologia i Sociologia. Introducción a la Psicologia. C.T.Morgan et al. Ed. Aguilar 1978.
 • ACCÉS CFGS: Dossier HISTÒRIA DE CATALUNYA I ESPANYA SEGLES XIX-XX 
 • ACCÉS CFGS: Dossier HISTÔRIA DE CATALUNYA I ESPANYA (GENERAL)
 • ACCÉS PAU>25-45 ANYS: Geografia. 2on Batxillerat. Ed. EDEBÉ. 2010+
 • ACCÉS PAU>25-45 ANYS: Història del món contemporani. 1er Batxillerat. Ed. Vicens Vives 2010+
 • ACCÉS CFGS: Recull de proves oficials. (IES Milà i Fontanals)
 • ACCÉS PAU>25-45 ANYS: Duby, George.: Atlas histórico mundial. Ed.Larousse. Barcelona 2007.
 • ACCÉS PAU>25 ANYS: Diversos documents sobre Història i Cinema. 
 • ACCÉS PAU 25/45 ANYS: Psicologia. Materials on-line / pdf. Biblioteca  • SUPORT MASTERS GEOGRAFIA: CONSULTAR
 • ALTRES MATÈRIES: CONSULTAR
 • The cartography in thematics trips

  PLEASE: ALL QUESTIONS  IN THE POST-BOX OF THIS PAGE

  ______________________________________________________________________________
  Update: October 2018

  No comments: