Q&A 2019-2020

BENVINGUTS A LA PÀGINA DE PREGUNTES I RESPOSTES

WELCOME TO QUESTIONS & ANSWER PAGE (Q&A)


To teach I would build a
trap such that, to escape,
my students must learn.
Robert M.Chute, 

Environmental Insight (1971)


En aquesta pàgina heu de deixar els vostres comentaris, sobre qualsevol qüestió relacionada amb les matèries acadèmiques o opinions sobre temes d'actualitat (des de qualsevol lloc del món). Cal signar-les amb el vostre nom, cognom i curs si sou alumnes o simplement amb nom i cognom si no ho sou. Les preguntes han de formular-se en forma breu, i les respostes també.

On this page you will leave your comments on any matter relating to academic subjects and opinions on topical issues (from anywhere in the world)If you are a student, sign up with  your name and course or just with full name if aren't it. Please, the questions and anwers  must be formulated briefly. 

 

In the Arctic we always have fresh answers (Greenland 2006)

 __________________________________________________________________________

   

 

NOTE TO MY STUDENTS:


ALL MY CLASSES WILL BE HELD IN THE ONLINE MODE WHILE THE LIMITATIONS BY COVID-19 ARE IN FORCE


This NEXT course 2019-20
 
Good luck to my colleagues and students at Senior School ¡¡ 

 

 

GES 1- GES 2

PROFESSIONAL CYCLES (CFGM & CFGS)

ACCES TO UNIVERSITY
 Course 2019-20
     THIS COURSES START  AT  OCTOBER 2019

Moltes gràcies pel vostre esforç i participació en aquest nous cursos
Thank you very much for your effort and participation in this  courses 

Meteorology in Morocco (2012) with devoted childrens...
                                                                                         
 _______________________________________________________________________________

SEGUIMENT DELS CURSOS 2019-2020

TIPUS D'AVALUACIÓ GES 1 / GES 2

Les qualificacions finals són el resultat de l'Avaluació Continua: és obligatori haver presentat tots els treballs de curs, realitzat els exercicis puntuables i haver assistit a classe amb regularitat. L'alumnat que no hagi superat el curs podrà recuperar en els trimestres següents en els termes que s'estableixin per acord del claustre de professors. Les proves puntuables es realitzen amb apunts, tot i que pot haver petites proves sense material de consulta.

 • GES 1 
Geografia 1 (1er Trimestre) 2019-20


En aquest mòdul estudiarem les nocions fonamentals de la Terra com a planeta i els elements bàsics de la Cartografia (coordinades geogràfiques, tipus de mapes, projeccions...). La segona part està orientada a conèixer l'estructura física de la Terra, complementant-se amb el mòdul de Ciències Naturals.  
 1. Tema 1: Latituds, Longituds, Projeccions cartogràfiques. 
 2. Excercici puntuable: Escales / Definicions 
 3. Activitats Tema 1. 
 4. Autoevaluació Tema 1 
 5. Completar Dossier (Verd) de Cartografia
 6. Tema 2: L'estructura de la Terra
 7. Activitats Tema 2.
 8. Tema 3: Les aigües de la Terra
 9. Activitats Tema 3
 10. Dossier cartografia física i política muda del Món.
 11. Vocabulari català/anglès de Geografia / Història. 
 12. Qualificacions finals
Història 1 (2on Trimestre)  2019-20

En aquest mòdul estudiarem l'evolució de l'ésser humà des de les primeres espècies conegudes, la revolució del Neolític i a continuació aprofundirem en l'estudi i desenvolupament dels imperis de la Mesopotàmia, Egipte, Grècia i Roma. Cercarem documents complementaris i haurem de preparar exposicions breus a classe de 5-10 minuts sobre temes concrets, amb ús d'informació detallada a partir de les recerques en xarxa. 
 1. Tema 1: L'origen dels humans i la prehistòria
 2. Activitat  breu exposició diferents espècies del gènere homo 
 3. Activitats Tema 1. 
 4. Autoavaluació Tema 1: 
 5. Tema 2: Mesopotàmia-Egipte
 6. Activitats Tema 2.
 7. Tema 3: La civilització Grega
 8. Activitats Tema 3.
 9. Tema 4-5: L'imperi Romà
 10. Activitats Tema 4-5.
 11. Sortida a Tarragona i recorregut pel seu patrimoni històric . 
 12. Dossier cartografia històrica.
 13. Vocabulari català/anglès de Geografia / Història. 
 14. Qualificacions finals


(c) ITINERE 2017

PROPOSTES DE TREBALLS PPT Curs 2019-2020: GES_1
 1. Els zigurats a Mesopotàmia 
 2. Agricultura a Mesopotàmia 
 3. Agricultura a la vall del Nil 
 4. Ceràmica Mesopotàmia 
 5. Els oficis a Mesopotàmia 
 6. Els reis a Mesopotàmia 
 7. Les primeres ciutats a Mesopotàmia 
 8. Els dèus mesopotàmics 
 9. Els exèrcits mesopotàmics 
 10. L'astronomia a Mesopotàmia 
 11. Els faraon egipcis: la vida i la mort 
 12. El llenguatge egipci dels geroglífics 
 13. La societat egipcia 
 14. L'Imperi egipci 
 15. La ciència a l'antic Egipte 
 16. L'arquitectura civil i religiosa 
Lliurament: 


Ciències Naturals (2on Trimestre) 2019-20

En aquest mòdul estudiarem la formació de la Terra dins el sistema solar per continuar amb una introducció a la Tectònica de Plaques i la figura d'Alfred Wegener. Seguidament aprofundirem en les característiques de les Eres Geològiques, com a punt per introduir-nos a l'aparició de la vida sobre el nostre planeta. El tram final serà dedicat a la cèl·lula i les seves característiques i funcions fonamentals. Es treballaran exercicis pràctics i aplicats al llarg del trimestre. 
 1. Dossier (CFGM)
 2. Dossier activitats Ciències Naturals (fotocopiat)
 3. Full Procesos Geològics (A3)
 4. Fulls Origen de la Vida (A3) 
 5. Esquema de la cèl·lula
 6. Esquema de classificació dels èssers vius.
 7. Els líquens: fotografies i classificació
 8. Treball de curs: fotografia i classificació de les plantes del parc Pompeu Fabra de Les Roquetes: a lliurar la segona setmana de març 2017.

Introductory level: HUMUS (Spanish)(c) Free Internet 2017


Ciències Socials 1(Tercer Trimestre) 2019-20

Temari orientatiu que pot variar en diferents cursos
 1. Dossier de lectura
 2. Els sistemes polítics
 3. Els sistemes econòmics
 4. Els Drets Humans
 5. Sistemes de representació democràtica
 6. Exercicis pràctics / presentacions

Conceptes fonamentals (entre d'altres)
 1. Republicà (EEUU)
 2. - Conservador (EEUU)
 3. - Laborista (UK)
 4. - Conservador (UK)
 5. - Liberal (UK)
 6. - Socialdemòcrata
 7. - Socialista
 8. - Marxiste
 9. - Comunista 
 10. - Feixiste (Itàlia)
 11. - Nazi (Alemanya)
 12. - Anarquisme
 13. - Extrema esquerra
 14. - Monarquia, República, Dictadura

Geografia de Catalunya (Tercer Trimestre) 2019-20
(Aquest mòdul es fa conjuntament amb Ciències Socials 1)
 1. Dossier de lectura
 2. El medi físic
 3. El medi rural
 4. El medi urbà
 5. La divisió territorial
 6. L'estructura administrativa
 7. L'estructura econòmica
 8. Els escenaris de futur
 9. Exercicis pràctics / presentacions
Treball PPT Curs 2018-19; Presentació d'una comarca: a lliurar, darrera setmana de juny.
 1. Títol i situació
 2. La capital. imatge del medi urbà (edificis, història)
 3. Imatge del medi rural (paisatge, productes típics)
 4. Serralades, muntanyes més altes
 5. Rius i llacs més importants
 6. Població: gràfiques i dades
 7. Clima: temperatura i plujes
 8. Folklore (festes populars, tradicions)
 9. Aportació personal sobre la comarca
EXEMPLES:
 1. Val d'Aran: 
 2. Cerdanya: 
 3. Garrotxa: 
 4. Ripollès: 
 5. Gironès: 
 6. Bages: 
 7. Barcelonès: 
 8. Alt Penedès: 
 9. Alt Camp: 
 10. Segrià: 
 11. Montsià: 

 Història de Catalunya: Exemples d'Activitats 
   1. Mapes de comarques (Mapas Interactivos Alonso)
   2. - Mapa del relleu, costes i rius
   3. - Llengües a Catalunya i Països Catalans (València, Illes Balears, Roselló i Alguer)
   4. - Llistats: Comtats catalans, Vegueries, Corregiments, Provincies
   5. - Mapa de les ciutats romanes amb les calçades (amb el seu nom)
   6. - La Guerra de Successió. Austries i Borbons
   7. - La Revolució Industrial de 1750: Conseqüències socials i econòmiques. 
   8. - La Guerra de Successió: batalles d'Almansa, Xàtiva i Barcelona. 
   9. - Dates total de tropes participants, principals comandaments (2 o 3).
   10. - Què era la "Coronela"
   11. - El Decret de Nova Planta
   12. - Organització de la Generalitat al 1714
   13. - Tancament de les Universitats Catalanes, Universitat de Cervera. 
   14. - Biografia del Marqués de la Mina
   15. - Esglèsia de Sant Miquel del Port de Barcelona
   16. - Biografia de Joan Mercader
   17. - Etapes de la Revolució Francesa. Drets ciutadans. 
   18. - Cronologia de Napoleón Bonaparte
   19. - Mapa localització fets històrics de Napoleón Bonaparte
   20. - Cronologia entre 1815-1850 en Europa
   21. - Indústria a Catalunya 1850- 1914
   22. - Ferrocarrils a Catalunya 1850 - 1914
   23. - Posessions colonials espanyoles a l'Àfrica nord i ecuatorial
   24. - Desembarcament d'Alhucemas
   25. - Marcha Verde
   26. - Catalunya i la guerra d'Àfrica 
   27. Eleccions municipals, inicis de la 2ªRepública
   28. - Eleccions nacionals, neixement 2ªRepública
   29. - El "Alzamiento nacional de 1936" i les fases de la Guerra Civil 
   30. - La Transició espanyola
   31. - Primeres eleccions autonòmiques a Catalunya de la democràcia post franquisme
   32. - Formació del primer govern de la Generalitat de la democràcia post franquisme
      Exemples activitats complementaries obligatòries:  a concretar en el curs.
     1) Pràctiques al litoral de Vilanova i la Geltrú 
     2) Visita guiada a la ciutat de Tarragona i rodalies. Tarraco dis la Hispània romana. 
     2) Visita al Pantà de Foix i Castellet 
     3) Conferències Institut Estudis Penedesencs / Altres
     4) Visita al conjunt històric de Sant Miquel d'Olèrdola
     5) Visita al Museu del Cau Ferrat a Sitges
     6) Visita al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú
     7) Visita a l'Observatori Astronòmic del Garraf

     ____________________________________________________________________________
     • GES 2 (1er Trimestre)
     Geografia 2 (1er Trimestre) 2019-20

     0. Introducció als elements astronòmics del clima. 
     1. Tema 4. Els climes de la Terra. 
     2. Exercici classificació dels núvols.
     3. Climogrames. Exercicis
     4. Activitats Tema 4. 
     5. Tema 5. El paisatge natural
     6. Activitats Tema 5. 
     7. Tema 6. L'activitat humana i el medi natural
     8. Activitats Tema 6

     Societat i economia: Globalització (1er Trimestre) 2019-20


     0. Introducció a la Globalització.Excercici nº1 (octubre): 
     Material: Apunts fotocopiats
     1. Tema 1: Fonaments de Geografia de la Població
     2. Tema 2: Fonaments de Geografía Económica
     3. Els organismes supranacionals polítics (ONU, UE, altres)
     4. la societat globalitzada: La xarxa internet .
     5. El turisme: moviments intercontinental
     6. El comerç global: la xarxa marítima internacional
     Exercicis 2018-2019

     Exercici 1 : Cerca el significat del següents conceptes de la primera part del text (original en castellà). Definir-los de forma concreta, clara i breu. 

     1. Capitalisme
     2. Aldea global:
     3. Revolució tecnològica.
     4. Innovació
     5. Fluxe comercial
     6. Telecomunicacions
     7. Informàtic
     8. Internet
     9. Transaccions financieres
     10. Mercat
     11. Drets humans
     Exercici 2: Fes un resum de 10 línies mínim explicant el que hem comentat en el text "Què és Globalització".
     Exercici 3: Països, IDH. Mapa de situació.

     Pràctiques 2019-20: 
     Construcció piràmides de població
     Interpretació gràfiques econòmiques
     Treball expositiu a escollir (individual amb exposició pública):
     Temàtiques per fer el treball expositiu: xarxes socials, turisme internacional, comerç internacional

     Treball pràctic del curs (exemple 2018-2019: INNOVACIÓ)
     1. Fer una proposta de innovació
     2. Presentar la proposta. Descripció escrita (àmbit, aplicació, grau pràctic)
     3. Escollir treball exposició oberta
     4. Lliurament esquema treball exposició oberta. 
     5. Exposició oberta treball de curs: a partir de la darrera setmana de novembre. 
     6. Qualificacions finals

     INSTRUCCIONS GENERALS 
     COM TREBALLAR LA PROPOSTA D'INNOVACIÓ


     1. Entendre el concepte d'innovació com a "creació i difusió de noves propostes per a la societat"
     2. Establir l'interés social de l'innovació i la seva necessitat real de ser creada.
     3. Preparar el disseny.
     4. Relació de materials, avaluació dels costos i models de finançament
     5. Construcció de la maqueta (real o virtual), software o altre innovació. Demostració pràctica. 
     6. Realització del video donant a conìxer el producte. Creació / supòsit de pàgina web.
     5. Presentació "comercial" (ppt+video propi) en públic. Defensa de la seva utilitat.
     6. Respostes a les preguntes i dubtes dels assistents.
     7. Aquesta activitat es comparteix amb el mòdul TIC.

      Història 2: Del segle XVIII a l'actualitat (2on Trimestre) 2019-20

      Les primeres sessions les dedicarem a fer una introducció del que va significar el període comprés entre 1700 i 1918. la primera part la dedicarem a comentar amb detall la Revolució Industrial, l'Imperi Napoleònic, El Colonialisme i la Primera Guerra Mundial. La segona part ens centrarem amb la Segona Guerra Mundial i les conseqüències que va tenir en la configuració del nou ordre mundial (Guerra Freda). La darrera part estudiarem el món islàmic i els principals conflictes oberts avui dia. 

      Com a material farem servir els dossiers corresponents. En aquest mòdul treballarem amb material de l'època. Per això cercarem articles i notícies publicades a La Vanguardia. Escollirem un fet històric rellevant i veurem com l'han plantejat els autors. Com el fet ja ha succeit, podrem fer un anàlisi a posteriori. Per això definirem una estructura que heu de seguir. Realitzarem petites presentacions de 5-10 minuts preparades de forma individual o en parelles. 

      Activitat opcional / obligatòria: visita a exposicions fotogràfiques, xerrades i altres actes adients pel seu contingut.
      1. Dossier de lectura
      2. Cronograma A: 1700-1945 / Cronograma B: 1789-2008
      3. Imperi Napoleònic
      4. Taules Cronológiques 1759-2000+
      5. El Colonialisme i la I GM
      6. La II Guerra Mundial i les conseqüències d'ordre mundial
      7. Activitat: realització de dos mapamundis sobre els imperis colonials Britànic, Francés i un opcional sobre altres dominis.
      8. Cerca de material a l'hemeroteca de LA VANGUARDIA 
      9. Treball de recerca sobre ARXIUS ON-LINE. 
      10. Aquest treball s'ha de presentar escrit a ordinador i enviat a cfaroquetes@gmail.com. Pot incloure imatges complementaries i mapes.
      11. Exercici: Fets significatius 1960-2015 d'àmbit internacional

      INSTRUCCIONS GENERALS 
      COM TREBALLAR ELS DOCUMENTS DE L'HEMEROTECA LA VANGUARDIA
      1. H1: Accedir al LINK de l'HEMEROTECA LA VANGUARDIA
      2. H2: Selecciones les paraules claus, interval de temps que volem
      3. H3: Llegir per sobre la notícia per comprovar que tenim el que ens interessa
      4. H4: Descarregar l'arxiu PDF. Imprimir-lo.
      5. H5: Identificar els elements històrics relacionats que estem estudiant.
      6. H6: Especifica el fet històric rellevant en relació a la temàtica que estudiem a classe.
      7. H7: Identificar els personatges històrics que apareixen (nom, dates, càrrec oficial desenvolupat, fets associats al context històric).
      8. H8: Preparar un breu resum (màxim 20 línies explicatiu).
      9. H9a: Intenció del document. Punts de vista del qui el produeix. 
      10. H10: Perquè recomanaries la seva visualització.
      11. H11: Identificació de la producció del document (autor, corporació, idioma...)
      12. H12: e-Link i data de la disponibilitat del document

      GUIÓ PER TREBALLAR DOCUMENTS HISTÒRICS (FILMACIONS)
      1. V0: Visionareu el document varies vegades (V).
      2. V1: Identificar la temàtica general (per exemple si es tracta d’una batalla, d’una manifestació, de la vida a la ciutat o al camp, de producció econòmica, de fets polítics o culturals, etc.).
      3. V2: Identificar l’època i el lloc amb la màxima exactitud possible.
      4. V3: Identificar els aspectes geogràfics (paisatge, medi, societat).
      5. V4: Identificar els elements històrics relacionats que estem estudiant.
      6. V4a: Especifica el fet històric rellevant en relació a la temàtica que estudiem a classe.
      7. V4b: Identificar els personatges històrics que apareixen (nom, dates, càrrec oficial desenvolupat, fets associats al context històric).
      8. V5: Preparar un breu resum (màxim 20 línies explicatiu).
      9. V5a: Intenció del document. Punts de vista del qui el produeix. 
      10. V5b: Perquè recomanaries la seva visualització.
      11. R1: Identificació de la producció del document (autor, corporació, idioma...)
      12. R2: e-Link i data de la disponibilitat del document

      Ciències Socials II: Moviments Migratoris (3er Trimestre) 2019-20

      1. Dossier de lectura
      2. Organismes internacionals
      3. Fons de dades estadístiques
      4. Fons documental La Vanguardia
      5. La ciutadania europea
      6. L'espai Schengen
      7. Diversitat social i cultural al Mediterrani
      8. Territoris sota pressió (Ceuta-Melilla, Lampedusa)
      9. Tragèdia al mar: pasteres i vaixells 
      10. Èxodes des d'Orient Mitjà
      11. Èxodes des de l'Àfrica subsahariana
      12. Moviments migratòris interns als EEUU
      13. Prova puntuable amb apunts i dossier
      GUIÓ PER LA REALITZACIÓ D'UNA ENTREVISTA (VIDEO)
      1. La durada màxima del vídeo serà de 5 minuts
      2. En l'enregistrament cal que es vegi i s'escolti clarament la persona entrevistada.
      3. L'entrevistador també d'aparèixer en algun moment de l'entrevista
      4. Nom, edat, lloc de procedència de l'entrevistat
      5. Entorn familiar i social del lloc d'origen
      6. Motius de la seva emigració
      7. Com va entrar a Espanya / Catalunya
      8. Situació legal
      9. Feines i entorn laboral en el que s'ha mogut (tipus, contracte o no contracte, sou, et.)
      10. Entorn familiar i social actual a Espanya/Catalunya
      11. Contacte amb el lloc d'origen
      12. Contacte amb persones del seu mateix origen
      13. Perspectives de futur a Espanya / Catalunya
      14. Intenció de retorn o de tornar a emigrar
      15. Percepció de comportaments xenòfobs en la nostra societat
      A més a més, recordeu:
      • Fer una breu presentació PPT (5 minuts) de l'entrevistat i del seu pais, amb dades actualitzades
      • Aquest treball es fa en combinació amb el mòdul TIC 
      • Es pot fer en castellà, català o en anglès
       Activitats per lliurar (exemples 2018-2019).
      • Presentar a classe el resum de les migracions internacionals que heu treballat  (20 d'abril) 
      • Exercici " Espai Schengen"
      • Formulari "Espai Schengen" 
      • Activitats avaluació 
      EXEMPLES DE VÍDEOS I DOCUMENTS  PER TREBALLAR I COMENTAR 
      En el cursos 2015-16 i 2016-17, amb col·laboració amb el mòdul TIC; els alumnes han fet una presentació en PPT a on han inserit un video per explicar el que han treballat i donar la seva opinió sobre el document estudiat.


      My students working on Globalization topics with Power-Point software  in the Computer Classroom  Sant Pere de Ribes-Les Roquetes Adults School (Barcelona). Course 2015-2016

      (c) Àlex  Martínez 2015
      My students working on original on-line documents  in the Computer Classroom  Sant Pere de Ribes-Les Roquetes Adults School (Barcelona). We seek documents filmed between 1890-1918 on life in Palestine, Arab revolution against the Turkish Empire, and the conflict between Arabs and Jews until 1949. They form teams of two students and analyzing the contents following a script already set. This is part of the GES-2 Program developed in my Contemporary History course, in order to understand better  what happens today in the Middle East.

      ______________________________________________________

      • ACCÉS CFGM (curs 2019-20)
      Ciències Socials: Geografia, Història 
      1. Dossier Ciències Socials. Nocions generals d'historia antiga, moderna i contemporània
      2. Dossier Geografia Física i Medi Ambient + Cartografia
      3. Dossier Historia II. Estudiar i fer les activitats. Completar amb els exercicis del Blog.
      4. Exercicis Coordenades Geogràfiques: Latitud i Longitud 
      Activitat complementària obligatòria 1: Visita a la Tarragona romana

      Activitat complementària obligatòria 2: a concretar en el curs

      Activitat opcional / obligatòria: Participació en les sortides i conferències del GES 1-2 en funció del temari.

      QÚESTIONS FONAMENTALS PER TREBALLAR I PREPARAR LA PROVA A CFGS


      1. Fer un cronograma des de la Revolució Industrial fins a finals de segle XX. 
      2. Registreu els 20 aconteixements més significatius que han tingut lloc en la història contemporània
      3. Origens, causes i conseqüències de la Revolució Industrial
      4. Origens, causes i conseqüències de la Revolució Francesa
      5. Què fou la colonització europea del món (segles XIX-XX)
      6. Orígens, causes i conseqüències de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
      7. El període entre guerres: La crisi econòmica de 1929
      8. Origens, causes i conseqüències de la Revolució Rusa (1917)
      9. El feixisme a Europa (1933-1945). Mussolin, Hitler
      10. Orígens, causes i conseqüències de la Segona Guerra Mundial  (1939-1945)
      11. La posguerra: Què era la Guerra Freda: blocs i sistemes polítics / econòmics
      12. La descolonització d'Àfrica, Orient Mitjà, Àsia i Oceania
      13. La caiguda del sistema soviètic (1989-). Què s'enten per Glasnot i Perestroika
      14. La crisi econòmica de 2006. Un cop d'ull dels conflictes actuals


      _________________________________________________________________________________

      • ACCÉS CFGS+UNIV>25 2019-20
      Geografia Social i Econòmica / Psicologia i Sociologia

      1. Dossier Geografia Econòmica
      2. Dossier Geografia Física i Medi Ambient + Cartografia
      3. Dossier Historia II. Estudiar i fer les activitats. Completar amb els exercicis del Blog.
      4. Dossier Psicologia i Sociologia. 
      5. Pràctiques: es concretaran al llarg del curs
      Exercici 1: Geografia Física de la Península Ibèrica. Prova mapa mut 25 d'octubre
      Exercici 2: Geografia Física de Europa Occidental. Prova mapa mut 2 de novembre
      Exercici 3: Geografia Física d'Asia. Prova mapa mut Asia: Prova mapa mut 8 de novembre
      Exercici 4: Geografia Física d'Amèrica: Prova mapa mut 14 novembre 
      Exercici 5: Geografia Física d'Oceania: Prova mapa mut 20 novembre
      Exercici 6: Inici de definicions llistat. Definir tots els conceptes i poder explicar-los. A partir del 20 de novembre fins el 20 de desembre. 

      Exercici 7: Relació (Llistat): a) països membres de la UE, b) els que formen la unitat monetària, c) els que no formen part de la UE tot  d'Europa.

      Activitat complementària obligatòria 1: a concretar en el curs
      Activitat complementària obligatòria 2: a concretar en el curs
      Activitat opcional / obligatòria: Participació en les sortides i conferències del GES 1-2 en funció del temari.

      _________________________________________________________________________________


      _____________________________________________________________________________

      Revised:  October 2019

      DEIXA EL TEU COMENTARI

      LEAVE YOUR POST

      EXERCICIS PERMANENTS O TEMPORALS DE DIVERSES MATÈRIES CCFF/PAU's      QÜESTIONS DE PSICOLOGIA (1) CFGS

      1)Defineix "sensació" i "percepció"
      2)Explica breument el significat de:
      "procés constructiu", "procés d'informació", "funció adaptativa" i "procés de selecció"
      3) Enumera les fases del procés perceptiu
      4)¿Quins són els òrgans sensorials?
      5) Explica breument quines son les lleis que "condicionen la percepció dels humans segons l'escola de la Gestalt (1912)
      6)Dins el concepte de l'ATENCIÓ, ¿què vol dir "abstracció selectiva" ?
      7)¿Quins són els factors individuals i objectius de l'ATENCIÓ ?
      8) ¿Quins són les fases o processos de la memòria?
      9)Enumera els factors més importants que afecten a la pèrdua de memòria
      10)Desenvolupa el tema de l'APRENENTATGE: definició, factors, funcions, etc (per fer aquesta pregunta us deixo consultar els apunts). Màxim 20 línies.

      Tòfol Tobal Conesa said...
      QÜESTIONS DE PSICOLOGIA (2):

      1) Elements del procés comunicatiu: quins són i quina és la seva funció
      2) Explica les 6 funcions del llenguatge:referencial, emotiva, conativa, fàtica, metalingüística i poètica
      3) Enumera 4 disfuncions del llenguatge i explica en que consiteixen de forma breu.
      3)Explica quina és la posició conductista de skinner i la innata de Chomsky 0. Màxim 10 línies.
      4)Què s'entèn avui der neuropsicologia?
      5) Defineix intel·ligència i explica la diferència entre intel·ligència i pensament.
      6¿Què entenem per "genetisme", "ambientalisme" i "interaccionisme"
      7) Enumera les fases del desenvolupament congnitiu segons Jean Piaget.
      8) Explica breument la teoria humanista de Maslow
      9) A què s'anomena "estrès" ?
      10)Enumera 6 emocions (si pots, fes una petita definicia amb les teves paraules)

      Tòfol Tobal Conesa said...
      QÜESTIONS FONAMENTALS GEOGRAFIA SOCIAL I ECONÒMICA

      1) Què és el relleu, la hidrografia i el clima
      2) Digues tres climes característics de les latituds temperades
      3) Quines sòn les 3 regions bioclimàtiques d’Europa ?
      4) Descriu breument el clima desèrtic càlid d’Àfrica
      5) Enumera 3 grans serralades d’Àsia
      6) Enumera 3 grans rius d’Amèrica del Nord
      7) Escriu 5 estats-illa del Pacífic
      8) Què és l’Antàrtida ?
      9) Enumera 4 grans oceans del nostre planeta
      10) Característiques del clima tropical humit de centroamèrica
      11) Enumera 4 riscos mediambientals d’origen natural
      12) Enumera 4 riscos mediambiental d’origen antròpic
      13) Què es l’efecte hivernacle
      14) Què es el forat de la capa
      15) Quins efectes té la desforestació ?
      16) Què és la pluja àcida ?
      17) Quines són les grans unitats de relleu de Catalunya?
      18) Enumera 5 rius importants de Catalunya
      19) Com són les costes catalanes?, quins tipus hi ha?
      20) Explica breument el clima mediterrani a Catalunya
      21) Quines anomalies climàtiques es donen a Catalunya ?
      22) Quin són els tipus de vegetació característica a Catalunya?
      23) Què entenem per recursos naturals ?
      24) Què vol dir sector primari, secundari i terciari. Explica i posa exemples.
      25) Què és un espai protegit. Tipus i exemples.
      26) Què entenem per “creixement sostenible”
      27) Repassar mapes de Catalunya, Espanya, Europa i els demés continents
      28) Repassar localització de les comarques catalanes i la seva capital
      29) Recordar que les gràfiques expliquen situacions de forma quantificada. Llegiu bé les dades i un cop enteses, expliqueu de forma concreta allò que us preguntin
      May 2, 2014, 10:23:00 AM 
      Tòfol Tobal Conesa said...
      QÜESTIONS FONAMENTALS SOCIOLOGIA:

      1)Definiu Sociologia i especifiqueu quines finalitats persegueix.
      2)¿Amb quines altres ciències socials interrelaciona?
      3) Explica breument els plantejaments de Durkheim i Weber
      4)¿Què defensa l'estructuralisme?
      5)¿Què defensa l'interaccionalisme simbòlic
      6) Explica breument el pensament de l'anomenada Escola de Frankfurt.
      7) Repasseu el Quadre de la pag.137
      8) Enumera 6 branques de la Sociologia.
      9)Explica breument quina diferència hi ha entre mètodes quantitatius i qualitatius
      10)A què és fa referència quan parlem d'obediència i autoritat dins la sociologia ?
      11) Defineix els diferents tipus de lideratge
      12) ¿Quin són els grups socials segons el grau d'aproximació efectiva?.
      13) ¿A què es referim quan parlem de status i rol?
      14) Enumera els principals agents socialitzadors
      15) ¿Què són els esterotips, els prejudicis i la discriminació?
      16) Defineix conflicte social
      17) Posa 5 exemples de diferents tipus de conflictes socials
      18) Explica breument els fonaments del pensament de Karl Marx.
      19)¿Què entenem per canvi social?
      20) LLegeix el text de M.Castells (pag.173). Extrau les idees principals.
      21) Llegeix el text de J.Carrera. Extrau les idees principals.
      22)Explica breument 5 factors que contribueixin a la globalització.
      23)Fes una breu reflexió sobre el significat social de l'existència de les famílies monoparentals i les llars homosexuals.
      24)¿Quins són els principals canvis demogràfics de les societats desenvolupades?
      25) LLegeix el text de C.Leadbeather (pag.185). Extrau les idees principals.
      26) Repasseu el Quadre de la pag.213.


      GEOGRAFIA SOCIAL I ECONÒMICA
      DEFINEIX AMB UNA O DUES LÍNIES MÀXIM


      1. UNIÓ EUROPEA
      2. UNIÓ MONETARIA
      3. ESPAI SCHENGEN
      4. TRIBUNAL INTERNACIONAL DE “La Haya”
      5. COMISSIÓ EUROPEA
      6. CONSELL DE MINISTRES DE LA UE
      7. ARANCEL
      8. DUANA
      9. PIB
      10. PIN
      11. BALANÇA COMERCIAL
      12. IMPORTACIÓ
      13. EXPORTACIÓ
      14. SECTOR PRIMARI
      15. SECTOR SECUNDARI
      16. SECTOR TERCIARI
      17. SECTOR QUATERNARI
      18. MATERIES PRIMERES
      19. ACTIVITAT EXTRACTIVA
      20. TURISME DE SOL I PLATJA
      21. TURISME DE NEU
      22. TURISME RURAL
      23. ECONOMIA SOSTENIBLE
      24. ENERGIES RENOVABLES
      25. ENERGIES NO RENOVABLES
      26. OTAN
      27. OPEP
      28. ONU
      29. PESCA DE CABOTATGE
      30. AIGÜES INTERNACIONALS
      31. PLATAFORMA CONTINENTAL
      32. SOCIETAT DE CONSUM
      33. BENS INMOBILIARIS
      34. DEUTE PÚBLIC D’UN ESTAT
      35. DEUTE PRIVAT D’UN ESTAT
      36. FONS MONETARI INTERNACIONAL
      37. PRIMA DE RISC
      38. ONG
      39. INDEX DE POBRESA
      40. TAXA DE NATALITAT
      41. TAXA DE MORTALITAT
      42. TAXA DE FERTILITAT
      43. CREIXEMENT VEGETATIU
      44. PIRÀMIDE DE POBLACIÓ I TIPUS
      45. CREIXEMENT ECONÒMIC
      Updated:October 2018

      4 comments:

      Tòfol Tobal Conesa said...
      Si sou alumnes directes identifiqueu-vos amb Nom_Cognom (GES 1 o GES 2). Si no sou alumnes directes, és suficient amb el nom i el lloc (ex: Rafa, Cunit)
      Tòfol Tobal Conesa said...

      MÒDUL GLOBALITZACIÓ: CONSULTAR:

      CURSO ECONOMIA PARA BACHILLERATO
      https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/home
      Tòfol Tobal Conesa said...

      MÒDUL GLOBALITZACIÓ

      CIUTATS I GLOBALITZACIÓ: ARTICLE DE LECTURA

      http://www.ub.edu/geocrit/b3w-563.htm
      Tòfol Tobal Conesa said...
      ACTIIVITAT CCFFGS

      Quadre sinòptic de les regions biogeogràfiques d'Europa, reflectint el clima, la fauna y la flora, així com qualsevol aspecte rellevant. Millor en format A3, amb ús de colors diferencials.

      No comments: